Wij zijn ons er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen kun je in deze verklaring nagaan wat er met je gegevens gebeurt. De handelswijze van Ignite Coaching & Consultancy is vanzelfsprekend alvast in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Ignite coaching & consultancy, ingeschreven bij de KvK te Alkmaar en gevestigd aan Het Gangwerk 53, 1622 HC te Hoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: https://www.igninte2move.nl
Adres: p/a Het Gangwerk 53, 1622 HC, Hoorn
E-mail: velingigm@gmail.com
Telefoon: +31 6 57095250
Contactpersoon: Ingrid Veling

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ignite coaching & consultancy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons (hebt) verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Doeleinden en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Je persoonsgegevens worden door Ignite coaching & consultancy verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Ignite coaching & consultancy. Deze overeenkomsten zijn hoofdzakelijk op het leveren van advies, coaching en executiekracht op het gebied van talent management en ontwikkeling van organisaties en personen. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van Talent Capital te verbeteren en om de relatie met onze klanten te beheren.

Ignite Coaching & consultancy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten
 • Ignite coaching & consultancy volgt indien nodig jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
  - Talent Capital verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ignite caching & consultancyl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ignite coaching & consultancy) tussen zit.

Ignite coaching & consultancy gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

We maken gebruik van het programma MailChimp voor de verzending van een Nieuwsbrief en van Excell voor een overzicht van (potentiële) klanten van Ignite coaching & consultance.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ignite coaching & consultancy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren een (wettelijke) bewaartermijn van 7 jaar voor persoons- en adres gegevens met name voor controle door de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ignite coaching & consultancy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ignite coaching & consultancy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ignite coaching & consultancy gebruikt technische en functionele cookies en daarnaast ook analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Indien je een relatie met onze organisatie hebt, heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ignite coaching & consultancy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@ignite2move.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ignite coaching & consultancy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ignite coaching & consultancy beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging tegen te gaan. Hierbij kun je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en de servers.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op per mail: info@ignite2move.nl.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Laatste aanpassing op 28 april 2020.

Ignite coaching & consultancy is het bedrijf van Ingrid Veling en richt zich op organisaties die advies en executiekracht nodig hebben bij vraagstukken op het gebied van leiderschapsontwikkeling & talentmanagement en ontwikkeling, cultuurverandering, diversity & inclusion en Outward Mindset methodologie.

Waarom kiest u voor Ignite?

 • Internationale HR ervaring in het bedrijfsleven
 • Gecertificeerde coach (ICF/ACC)
 • Integriteit en vertrouwen

Referenties

"All people that worked with Ingrid will tell you that she is someone who truly cares about people and someone you can rely on in difficult times. She is passionate about change, always ready to listen, will ask you (difficult) questions and likely trigger you to new thoughts and actions. She understands how different human beings are shaped differently and the ins and outs of large organizations. In summary: I would highly recommend Ingrid to you as a coach or mentor! "
"I know and have worked with Ingrid Veling for many years within NN Group.In her roles of being the Talent Manager for CRE and HR Director for CRE she has always showed great passion for people and right skills for the successful leadership development and talent management.Ingrid has always showed strong coaching skills, was able to create open environment for clear feedback and was able to help many leaders in our organization to strengthen their self-awareness over the strengths and areas to develop. She was always supportive to navigate people in the desired state and helped many people to go through personal transformation to find their own purpose and motivation. She is very respected for these skills by many colleagues in our organization."
"Ingrid brings wonderfully best practices of Talent Management into the daily business reality and is successful in improving the return on investment on your key talents"

TestimonialTjeerd BosklopperHead of NN Individual Life Netherlands, previously CEO NN Poland

TestimonialRenata Mrazovaformer CEO Czech Republic NN Group, currently Global Head of HR NN Group

TestimonialPeter de Bley - PWC | Partner - Global HRM network leaderPWC